Home / Affiche / Pavel Kogan: The Golden Series - Dmitri Shostakovich's Birthday
Pavel Kogan: The Golden Series - Dmitri Shostakovich's Birthday

25.09.2017 Tuesday. Starts at 19:00

Pavel Kogan: The Golden Series - Dmitri Shostakovich's Birthday

Great Hall of the Moscow Conservatory, Bolshaya Nikitskaya Str. 13

Playing performance:

SHOSTAKOVICH - Symphony 2

SHOSTAKOVICH - Symphony 4 

Featuring The Choir of the Choir Art Academy named after V.Popov

 

Conductor:

Pavel Kogan //